Home

This project aims to use photography as a medium of discussing architecture.

តូច​ សុខរ័ត្ន Tauch Sokrath
ឯក​ សុជេដ្ឋា Ek Sochetha
សិត​ សុផាន់ណា Sith sophanna
សេង អ៊ីដែន Seng Yden

ក្មេងអនាថាគ្មានទីពឹង
រូបភាពនេះចង់បងាញពីការវេទនារបស់ក្មេងអនាថាគ្មាន អ្នកបីបាច់ថែរក្សា គ្មានការយកចិត្តទុក្ខដាក់ គ្មានការអប់រំ គ្មាន ភាពកក់ក្តៅពីឪពុកម្តាយ។ទាំងនេះហើយគឺជាហេតុដែល បណ្តាលមកពីឪពុកម្តាយខ្វះចំនេះដឹងបង្កើតកូនមកដើម្បីធ្វើជាឈ្នាន់សំរាប់ធ្វើជាការរកស៊ីរបស់ខ្លួនដោយអោយកូនទៅសុំទានគេដើម្បីខ្លួនយកទៅប្រព្រឹត្តិអំពើអបាយមុខទាំងឡាយដូចជា៖ ផឹកស្រា លេងល្បែងជាដើម។
កត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើអោយសង្គមមានភាពរញរញ៉ៃគ្មានសណា្តប់ធ្នាប់និងជាកត្តាមួយដែលធ្វើអោយរាំងស្ទះ នូវការអភិវឌ្ឍនិងនាំអោយបាត់បង់ធនធានមនុស្សផងដែរ។ រូបនេះក៏ចង់បង្ហាញដល់ស្ថាបត្យករទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងពីជីវភាពរបស់ប្រជាជន និងតថភាពនៅក្នុងសង្គម ពីព្រោះថាស្ថាបត្យកម្មរីក ចម្រើននិងដុះដាលទៅបានវាអាស្រ័យលើកត្តាធនធានមនុស្ស គួបផ្សំជាមួយកម្រិតវប្បធម៍ បូករួមជាមួយអរិធម៍នៅក្នុងប្រទេស ទើបបណ្តាលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងមានការជឿនលឿន ជាលំដាប់ ។

This picture shows about sensation of children who no one takes care or pays attention to or educates and don’t have comfort from their parents. This is the way that makes our society to be a mess and untidy and it prevents development for our country. I want to show that architecture is about the people’s lives and the reality of society. Architect’s can prosperous and becoming wealthy but they depend on human resources that mix together with culture and civilization. If they do then the country develop speedily and move forward.

មុខរបរប្រពៃណីជាលក្ខណៈគ្រួសារ
នេះជាការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត តាមបែបគ្រួសារមួយស្ថិតក្នុងតំបន់កោះដាច់ នាខ័ណ្ឌ ឬស្សីកែវ នៃទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលប្រជាជននៅតំបន់នោះ
ភាគច្រើនប្រកបរបរតម្បាញ ដែលជាមុខរបរមួយតមកពីដូនតារបស់ពួកគេ ។ មុខរបរនេះអាចជួយ ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក៏ជាអត្តសញ្ញាណជាតិ មួយរបស់ខ្មែរយើងផងដែរ ហេតុនេះហើយ ក្នុងនាម ខ្ញុំដែលនិង ក្លាយជាស្ថាបត្យករនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំមាន ការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់បង្ហាញឲ្យដឹងនូវ មុខរបរនេះ ព្រោះវាក៏មានទំនាក់ទំនងនិងស្ថាបត្យកម្ម ខ្មែរយើងដែរ ។
ដូច្នេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជាការបង្ហាញពីមុខរបរប្រពៃណីនេះ ទើបបានជា លើកយករូបថត ស្ថិតនៅកោះដាច់ ដែលតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយផ្ទះខ្មែរបុរាណ នឹងមុខរបរ ចិញ្ចឹមជីវិតតាមបែបគ្រួសារ គឺការត្បាញដែលជាមុខរបររបស់ខ្មែរយើងមានតាំងពីសម័យដើម
ហើយត្រូវបានប្រជាជននៅទីនោះនៅតែរក្សារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយវាក៏ជាចំណែកមួយ របស់ស្ថាបត្យកម្ម ដើម្បីចូលរួមថែររក្សា និងធ្វើការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យបាត់បង់ ។

This is a work about the life of one family in the KOH DACH region, Khan Reusseykeo in Phnom Penh city. Most people in this area are weavers because this is a job they have learned from their ancestors. This career can help their families economicly and it is also part of national culture of Cambodian people. So as I am an architect in the future I have an interest in this work and I want to show you about it because I think it is related to Khmer’s architecture.

So we must glorify and show about this traditional career and I have taken photo in KOH DACH region that most people in there always do this work as a weaver and it is a part of architecture. I think that it is part of architecture because architects do not only think about modern and forget the origins of culture we must think about both. In this photo i think is important for architecture because architecture must know about the civilization of each region. Then it is easy to develop and easy to take care and easy to agree with people and easy to know characteristics about them. So if we have know the past so we have know now and know the future. Architects must think about it.

We have a civilization together and we want it to stand forever in the name of architecture and we must take care about it and if they want to develop in that region then we do not remove it and do not forget about it we must to show and to encourage people should continue so that their culture does not die!

This picture show about sensation of childrens that no one take care or pay attention or educate and don’t have warming from their parents.These are the reasons,that cause all parents don’t have enough knowledge who they give birth to them for their job such as : drink beer , play card etc. It’s the way that make our social to be mess,untidy and forbid of deverlopment for our country.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s